Giới thiệu về Yvette Brazier

kinh nghiệm sâu rộng của Yvette đã đưa cô đi khắp thế giới, dạy tiếng Anh cho các mục đích chuyên môn, thường xuyên cho lĩnh vực y học hoặc dược phẩm. Cô đã làm việc với các dược sĩ, người tưởng tượng y khoa, và y tá, người mà cô cũng đủ điều kiện để trở thành một người ứng cứu khẩn cấp đầu tiên. Yvette cũng là một thợ lặn cứu hộ và tình nguyện viên có trình độ chuyên môn mỗi tháng một lần, giúp mọi người có nhu cầu trên đường phố. Cô gia nhập MNT vào năm 2015 và bây giờ hoạt động như một trình soạn thảo cập nhật. Bạn có thể theo dõi Yvette trên linkedin twitter google +.