Giới thiệu Dr. Judith Marcin

Dr. Judith Marcin là một bác sĩ y khoa gia đình ở Chicago, Illinois. Cô đã nhận được bằng y khoa từ Đại học Y khoa Đại học Illinois và đã được thực hành từ 11-20 năm. Tiến sĩ Marcin chấp nhận một số loại bảo hiểm y tế, được liệt kê dưới đây.

Dr. Judith Marcin chuyên ngành gì?

  • Giáo dục & đào tạo y khoa
  • Carle Foundation Hospital
  • Residency, Y học gia đình
  • Đại học Illinois College of Medicine
  • Trường Y
  • Đại học Y khoa , Đại học Illinois

Chứng nhận & Cấp phép

  • American Medicine of Family Medicine
  • được chứng nhận trong y học gia đình
  • Giấy phép Y tế Tiểu bang IL
  • Hoạt động đến năm 2020

Nguồn: https://health.usnews.com/doctors/judith-marcin-450284